Po posouzení zdravotního stavu pacienta lékařem dojde k provedení úkonů na pracovišti IP a lékař nebo sestra provede výběr z přednastavené nabídky úkonů, které systém bodově ohodnotí, sečte a následně vygeneruje kód ošetřovacího dne do dokladu zdravotní pojišťovny.