Obsahem kurzu je popis vytvoření žádanky na operaci a vytvoření operační vložky.