Zadávání a zobrazení urgentních informací probíhá na základě rozhodnutí uživatele, který data o pacientovi pořídil. Uživatel určí, které informace u pacienta budou zobrazeny jako urgentní. Tím je zajištěno, že každý další uživatel pracující s pacientem bude informován o těchto skutečnostech prostřednictvím zobrazení informačního okna Urgentní informace.