Statistické výstupy jsou dostupné pro kteréhokoliv uživatele, který má na dané statistiky právo. Ambulantní statistiky jsou spouštěny z ambulantního a hospitalizační statistiky z hospitalizačního rozhraní.