V úloze budou představeny kroky, jakým způsobem je možné nalézt a přebírat dokumentaci k pacientovi pro realizaci léčebné péče. Lékaři mají k dispozici po přihlášení a po zahájení práce s pacientem veškerou dokumentaci k danému pacientovi k nahlédnutí. Případná editace dokumentace mimo kmenové oddělení je možná na základě přidělení práv.