NIS FONS Akord má funkce umožňující klinickým lékařům i radiologům jednoduše vyvolat prohlížeč PACS na základě pacienta nebo žádanky, který je v NIS vybrán pro účely popisu vyšetření nebo doplnění relevantních informací o stavu či anamnéze pacienta.