Plánování operací slouží k objednávání (plánování) operací na definované pracoviště (operační sály) ke konkrétnímu operačnímu týmu. Funkčnost vychází z objednávkového systému (používanému pro plánování ambulantních návštěv) a je rozšířena o možnosti zadávání a ukládání údajů k operaci (operační výkon, operační diagnóza, operační tým, druh operace, druh anestézie, atd.).