Formulář Nežádoucí události se zakládá vždy, když dojde u pacienta k nežádoucí události. Seznam těchto událostí je dán metodikou a zahrnuje události vztahující se k péči o pacienta (léčba, podání stravy, dekubity, nemocniční nákazy), k chování pacienta nebo personálu, nehody (pád) a další. Ve formuláři se evidují informace o charakteru a průběhu nežádoucí události, jejich následcích na zdravotní stav pacienta a opatřeních provedených bezprostředně po události i opatřeních stanovených k snížení rizika dalšího výskytu nežádoucí události.