Hlášení výskytu nemocniční nákazy (infekce) se vytváří vždy, když je u hospitalizovaného pacienta zjištěna nákaza vzniklá při pobytu v nemocnici nebo v příčinné souvislosti s tímto pobytem. Ve formuláři se eviduje klasifikace infekce (kde byla zjištěna), vzorek, z něhož byla infekce zjištěna, infekční agens a další informace. Součástí formuláře je i odeslání informačního mailu pracovníkům, kteří jsou k tomu nemocnicí určeni.