Kurz popisuje kroky pro vyplnění záznamu hospitalizace a zpracování tiskopisu Hlášení hospitalizace. Hlášení hospitalizace pořizuje každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení za každou hospitalizaci pacienta ukončenou propuštěním z oddělení, překladem na jiné oddělení nebo úmrtím pacienta.