Strukturované dekurzy mají poskytovat nástroje pro ordinace lékaře, tiskové nebo i elektronické podklady pro péči sester o pacienta podle ordinované léčby včetně podkladů pro podávání ordinované medikace.