Vykázání zdravotní péče je nedílnou součástí informačního systému a slouží k účtování zdravotní péče jednotlivým plátcům – zdravotním pojišťovnám. Může také sloužit ke sledování libovolných činností a k vyhodnocení těchto činností prostřednictvím sestav.