Úloha popisuje možnosti a místa pro zadání diagnóz v nemocničním informačním systému. Také je zde vysvětlen postup při vyplňování diagnóz v záznamu hospitalizace a v ambulantním dekurzu.