Zápis ambulantní zprávy je rutinní prací lékaře, který zapisuje do dokumentace výsledek vyšetření/ošetření pacienta, včetně jeho diagnóz a dalších výsledků vyšetření a zároveň doporučení další léčby.